Saturday 20 Apr, 2024

Starting at 09:00

Amsterdam Art Center

Donauweg 23, Amsterdam 1043 AJ
Menu

Digital specialisten bieden ondersteuning aan Nederlandse non-profit organisaties

Anno 2017 is voor non profit organisaties het belang van online zichtbaarheid niet meer te negeren. De doelgroep van vrijwel iedere Nederlandse non-profit organisatie bevindt zich tegenwoordig online. Met een sterk online platform kan een organisatie fundraising realiseren, vrijwilligers werven of een boodschap uitdragen richting een brede doelgroep. Tijdens een event voor online data experts op zaterdag 8 april zal een Nederlandse goed doel gedurende de hele dag kosteloos ondersteund worden om optimaal gebruik te maken van de kansen die online te bieden heeft.

Barrières voor online succes doorbreken
Veel non-profit organisaties zien grote kansen door de ontwikkeling van een website, maar zijn onvoldoende in staat om hier op de juiste wijze op te acteren. Vaak is gebrek aan specifieke online marketing kennis een reden dat het online communicatiekanaal niet optimaal benut wordt. Met een extra impuls in online kennis en budget kunnen veel non profit organisaties een grote stap maken om hun doelstellingen te bereiken.

MeasureCamp, een grassroot digital initiatief biedt ondersteuning

MeasureCamp is een wereldwijd grassroot initiatief om kennisdeling te stimuleren tussen online data professionals. In een informele format wordt kennis gedeeld tussen professionals, van starters tot ervaren professionals tijdens een congresdag. In 2017 wordt dit event voor het eerst uitgebreid met een extra non profit initiatief dat de deelnemers aan het event de kans geeft om hun kennis op een positieve manier in te zetten aan de hand van een echte case.
Tijdens de congresdag gaan tientallen experts samen met een non profit organisatie aan de slag om in kaart te brengen hoe de huidige website en online advertising verbeterd kan worden.

In de vorm van acht 30-minuten sessies worden brainstorms gedaan met een non profit organisatie om uiteindelijk tot een complete online strategie te komen en de huidige website verder te optimaliseren.

Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn:
• Doelstellingen en KPI’s bepalen
• Gebruiksvriendelijkheid (usability) van het huidige platform optimalisatie
• Vindbaarheid van het platform verbeteren
• Meten van resultaten en optimaliseren op basis van data
• Verbeteren van de laadtijd van de website

Na afloop van de congresdag hebben we alle ideeën uit de brainstorms verzameld en komen we tot een strategie voor de implementatie van alle input ter verbetering van de website en andere online initiatieven die tijdens de dag is gegeven.

Van strategie tot implementatie
De ondersteuning blijft niet bij de ontwikkeling van een digitale strategie. Om tot een succesvolle implementatie van de strategie te komen gaan de experts van MeasureCamp nog een stap verder. Samen met de medewerkers en vrijwilligers van de non-profit organisatie wordt een dag gereserveerd om de strategie te implementeren. Tijdens deze dag kan een website getransformeerd worden, online marketing materiaal wordt ontwikkeld en er wordt gewerkt aan de kennis van de medewerkers, zodat dit initiatief tot een optimaal, langdurig resultaat leidt.

Meldt uw non-profit organisatie nu aan
MeasureCamp biedt een unieke kans om een non profit organisatie van een extra digital boost te voorzien. Er wordt een non profit organisatie geselecteerd die een volgende stap kan maken in digitaal succes.

Om dit initiatief tot een succes te maken zijn er enkele voorwaarden opgesteld waaraan de non-profit organisatie dient te voldoen:
– De organisatie is in Nederland gevestigd;
– Omzet tot 10 miljoen euro;
– Aan kunnen tonen dat de geleerde lessen binnen de organisatie gecontinueerd kunnen worden;
– ANBI status;
– Website in Nederlands en/of Engels
– Er is een beleidsplan beschikbaar

Voldoet jouw organisatie aan bovenstaande voorwaarden en wil je de organisatie een digitale boost geven? Meld je dan nu aan!